Polityka prywatności

Niniejszy dokument precyzuje i wyjaśnia w jaki sposób Serwis zbiera i wykorzystuje informacje, które Użytkownik zdecydował się udostępnić. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje wszelkie praktyki opisane w Polityce Prywatności.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Aktualna treść Polityki Prywatności zamieszczona zostanie pod niniejszym adresem internetowym. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę wszelkie warunki i postanowienia zawarte w nowym tekście. W gestii Użytkownika leży sprawdzanie czy w Polityce Prywatności nie zaszły zmiany oraz zapoznanie się z nimi.

Administratorem danych osobowych jest Właściciel Serwisu, czyli Administrator (kontakt@VipDate.pl). Dane przekazywane są przez Użytkownika dobrowolnie, np. podczas procesu Rejestracji Konta, są także zbierane automatycznie w późniejszym czasie, podczas korzystania Użytkownika z Serwisu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, możliwości realizacji usług drogą elektroniczną, korzystania z Serwisu, a także zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie użytkowania. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Brak wyrażenia zgody lub jej cofnięcie, a także usunięcie danych, uniemożliwi zawarcie umowy, realizację usług i korzystania z Serwisu, co wiąże się z usunięciem istniejącego Konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego.

1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na stronach internetowych Serwisu, automatycznie zbierane zostają dane dotyczące wizyty i interakcji z Serwisem, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki oraz wszelkie inne dane jakie wymagane są przez obecne przepisy prawa. Te informacje zbierane są od wszystkich, bez wyjątku, osób korzystających z Serwisu. Dodatkowo pobierane są informacje z plików cookies.

2. Pliki Cookies Pliki Cookies, tzw. “ciasteczka”, to pliki przechowujące dane o Użytkowniku, przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu tego Użytkownika, za pomocą którego łączy się z Serwisem. Cookies zawierają informacje o sesji, nazwie domeny, czas ich ważności, unikalny numer. Nie zawierają danych osobowych. Serwis używa trwałych ciasteczek w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu i Usług, np. aby potwierdzić czy Użytkownik jest zalogowany. Te ciasteczka nie zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik może usunąć lub zablokować takie ciasteczko za pomocą ustawień przeglądarki, jednak spowoduje to nieprawidłowe działanie Serwisu. Użytkownik dokonuje zatem takiej decyzji na własną odpowiedzialność.

3. Dane zbierane podczas rejestracji Aby móc w pełni korzystać z funkcji Serwisu, Użytkownik może dokonać Rejestracji. Podczas Rejestracji pobierane są automatycznie takie dane jak adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa domeny. Pozostałe dane podawane są dobrowolnie przez Użytkownika i należą do nich adres email, miejsce zamieszkania, płeć oraz data urodzenia. Rejestracja w Serwisie objęta jest jednorazową opłatą, której dokonać można m.in. poprzez wysłanie płatnej wiadomości tekstowej SMS. W tym wypadku operator płatności przekazuje Serwisowi numer telefonu, z którego dokonana została opłata. Przy Rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

4. Osoby poniżej osiemnastego roku życia
1. Właściciel nie zbiera lub domaga się świadomie informacji personalnych od jakiejkolwiek osoby poniżej osiemnastego roku życia; nie zezwala także takiej osobie na Rejestrację.
2. Jeśli Użytkownik ma poniżej 18-stu lat, nie wolno mu rejestrować się w Serwisie czy też dostarczać jakichkolwiek informacji o sobie, włączając w to imię, adres, numer telefonu czy też adres email.
3. Żadna osoba poniżej 18-go roku życia nie może udostępniać informacji Właścicielowi i Administratorowi, umieszczać ich w Serwisie i przekazywać ich za jego pomocą w jakikolwiek sposób.
4. W przypadku gdy zaistnieje podejrzenie, że zebrane informacje pochodzą od lub dotyczą osoby poniżej 18-go roku życia, zostaną one usunięte tak szybko, jak to będzie możliwe.
5. Każde podejrzenie dotyczące korzystania z Serwisu przez osoby poniżej lat 18-stu należy zgłaszać Administratorowi.

5. Dane zbierane podczas transakcji zakupu Usług i Kredytów Właściciel nie zbiera żadnych danych Użytkownika podczas zakupu Usług w Serwisie oraz Kredytów. Dane takie może zbierać zewnętrzny serwis obsługujący płatności. Jedynymi informacjami przekazywanymi przez zewnętrzny serwis płatności są kwota płatności, rodzaj usługi oraz identyfikator płatności.

6. Dane zbierane podczas zlecenia wypłaty Kredytów Podczas zlecenia wypłaty Kredytów w formie PLN (polskich złotych) Użytkownik dobrowolnie podaje dane personalne oraz dane konta, wliczając w to imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego oraz nazwę banku. Informacje te są niezbędne do poprawnej realizacji przelewu bankowego.

7. Dane zbierane podczas kontaktu z Serwisem Kontaktując się z Serwisem Użytkownik podaje dobrowolnie adres email.

8. Dane zbierane podczas korzystania z kamer Podczas transmitowania przez Użytkownika treści poprzez kamery wykonywane są w sposób automatyczny kopie niektórych, wyrywkowych, klatek tejże transmisji. Klatki te wykorzystywane są do użytku wewnętrznego administratora.

9. Dane przekazywane przez Użytkownika
1. Korzystając z Serwisu Użytkownik może dokonać Rejestracji i tymsamym utworzyć Konto. Za jego pomocą Użytkownik może stworzyć swój osobisty profil, utworzyć relacje z innymi Użytkownikami, wysyłać wiadomości, wyszukiwać informacje, tworzyć i udzielać się w grupach dyskusyjnych oraz przekazywać dane i treści na wiele innych sposobów. Tworząc profil Użytkownik może podać różne dane osobiste takie jak imię, wzrost, wagę, preferencje, upodobania, zdjęcie. Informacje te podawane są dobrowolnie i nieobowiązkowo. Wiele z tych informacji może być objęte ustawieniami prywatności - Użytkownik decyduje komu, lub jakiej grupie odbiorców będą one udostepniane i wyświetlane.
2. Wyżej wymienione informacje są zbierane w celu dostarczenia najodpowiedniejszych usług i spersonalizowanych funkcjonalności. W większości wypadków służą np. do wyświetlenia listy wiadomości danego Użytkownika itp.
3. Informacje o Profilu są używane przez Serwis głównie do jego prezentacji oraz możliwości jego edycji przez Użytkownika, oraz prezentacji innym Użytkownikom mającym pozwolenie aby go wyświetlać. W niektórych wypadkach, jeśli ustawienia prywatności na to pozwalają (np. pisanie komentarzy do Profilu), inni Użytkownicy mogą mieć możliwość wpływania na niektóre cechy Profilu Użytkownika.
4. Informacje o Profilu Użytkownika będą dostępne dla Użytkowników, którzy należą przynajmniej do jednej grupy osób, którym Użytkownik zezwolił na taki dostęp poprzez ustawienia prywatności.
5. Administrator może użyć informacji zawartych w Profilu, bez precyzowania osoby Użytkownika, udostępniając te informacje osobom trzecim. Ma to miejsce np. w przypadku chęci określenia liczby osób, która lubi dane zdjęcie lub film. Dane są wykorzystywane do analizy zachowań Użytkowników stronach internetowych Serwisu, zbierania danych demograficznych, lub do personalizacji zawartości stron internetowych Serwisu.
6. Niektóre informacje mogą być widoczne w rezultatach wyszukiwania na stronach Serwisu oraz mogą zostać automatycznie udostępnione zewnętrznym wyszukiwarkom. Dostęp do tych informacji Profilu mogą mieć osoby w żaden sposób nie związane z Użytkownikiem. Do danych udostępnianych w ten sposób należą np. nazwa profilu, wiek i miejsce zamieszkania, preferencje, data aktywności, wzrost, oraz Materiały, których ustawienia prywatności na to zezwalają.
7. Użytkownik udostępnia, przesyła i transmituje Materiały Użytkownika w Serwisie na własne ryzyko. Pomimo możliwości ustalenia opcji prywatności, które ograniczają do nich dostęp, Użytkownik musi mieć świadomość, że żadne zabezpieczenia nie są doskonałe i niemożliwe do złamania. Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań innych Użytkowników, z którymi Użytkownik zdecydował się dzielić Danymi i Materiałami. Dlatego też Administrator nie zapewnia i nie gwarantuje że Materiały Użytkownika nie będą wyświetlane przez nieautoryzowane osoby. Administrator nie jest odpowiedzialny za żadne obejścia ustawień prywatności czy też środków bezpieczeństwa zastosowanych w Serwisie.
8. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nawet po usunięciu, kopie Materiałów, Treści i Danych mogą nadal być dostępne w pamięci tymczasowej przeglądarki, na zarchiwizowanych stronach lub w posiadaniu Użytkowników, którzy je skopiowali lub zachowali.
9. Korzystając z Serwisu, pewne informacje, które Użytkownik podaje, transmituje lub udostępnia osobom trzecim (np. przyjaciołom lub komuś w grupie dyskusyjnej, na czacie), takie jak dane osobowe, komentarze, wiadomości, zdjęcia, filmy, lub inne informacje, mogą być udostępniane innym Użytkownikom na podstawie wybranych ustawień prywatności. Takiej wymiany informacji Użytkownik dokonuje na swoje własne ryzyko mając na uwadze fakt, że jeśli ujawni dane osobowe w swoim profilu lub udostępni komentarze, wiadomości, zdjęcia, filmy lub inne meteriały, to takie informacje mogą być publicznie dostępne.
10. Każde nieodpowiednie zbieranie lub używanie informacji jest naruszeniem Regulaminu i powinno zostać zgłoszone Administracji.

10. Wykorzystywanie Danych przez Serwis
1. Serwis może od czasu do czasu użyć nazwy profilu oraz adresu email Użytkownika w celu wysłania powiadomień dotyczących Usług, używając standardowych metod zaimplementowanych w systemie. Na przykład, jeśli inny Użytkownik prześle nową wiadomość do właściciela Konta, lub też ktoś napisze komentarz do Materiału, właściciel może otrzymać email powiadamiający go o tym fakcie. Użytkownik może wyłączyć otrzymywanie takich powiadomień, jednak Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania wiadomości dotyczących Konta nawet pomimo wyłączenia możliwości ich otrzymywania, szczególnie w wypadku wykrytych problemów, naruszeń, ważnych informacji lub zmian w Serwisie.
2. Administrator oraz Właściciel nie udostępniają informacji kontaktowych osobom trzecim bez zgody Użytkownika.
3. Właściciel może zostać zmuszony aby wyjawić informacje dotyczące Użytkownika organom władzy, np. w przypadku wezwania sądowego lub dostosowania się do obowiązujących przepisów, w tym na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o Policji. Właściciel zapewnia, że nie ujawnia informacji dopóki nie istnieje całkowita pewności, że prośba o ich udostępnienie wyrażona przez organy władzy lub osobę prywatną jest zgodna z prawem. Dodatkowo, Właściciel może udzielić informacji w przypadku gdy sądzi, iż jest to konieczne wedle obowiązującego prawa, aby chronić interesy lub mienie, aby zapobiec oszustwom lub innym nielegalnym działaniom mającym miejsce poprzez korzystanie z Serwisu lub używając jego imienia, lub zapobiec uszkodzeniom fizycznym. Może to obejmować dzielenie się informacjami z innymi firmami, prawnikami, agentami lub agencjami rządowymi.
4. Jeśli prawa własności do Serwisu, w całości lub części, posiadanych przez Właściciela ulegną zmianie, informacje o Użytkowniku zostaną przekazane nowemu właścicielowi. W każdym przypadku takiego przekazania informacji, informacje o Użytkowniku będą nadal podlegać obecnej Polityce Prywatności.

11. Zmiana lub usunięcie informacji Dostęp i kontrola nad większością Danych i Materiałów w Serwisie jest możliwa poprzez narzędzia edycji profilu. Użytkownik może modyfikować lub usuwać jakiekolwiek informacje, Dane, Materiały, w każdym momencie. Osoba, która chce usunąć swoje konto w Serwisie może tego dokonać w ustawieniach konta Użytkownika lub poprzez kontakt z Administratorem. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co wiąże się z usunięciem konta w Serwisie. Usunięte informacje pozostawione zostaną w formie kopii bezpieczeństwa przez okres 40 lat, lecz nie będą dostępne dla Użytkowników. Decydując się na użycie metod komunikacyjnych dostępnych w Serwisie aby przesłać informację innej osobie (np. poprzez napisanie prywatnej wiadomości), zazwyczaj nie jest możliwe usunięcie takiej komunikacji. Nie jest też możliwa zmiana ani usunięcie danych zbieranych automatycznie.

12. Zabiezpieczenie Danych Administrator podejmuje wszelkie dostępne mu środki ostrożności aby chronić informacje, Dane i Materiały Użytkowników. Są one umieszczone na zabezpieczonych serwerach znajdujących się za zaporą ogniową. Bazy danych zabezpieczone są przed dostępem przez osoby trzecie. Cała komunikacja z Serwisem odbywa się przez szyfrowane połączenie SSL (Secure Socket Layer), a wszelkie hasła są zabezpieczone najlepszą dostępną metodą szyfrowania z użyciem “soli”, co uniemożliwia ich odczytanie. Ponieważ wiadomości email nie są uznawane za bezpieczny środek komunikacji, prosimy aby nie przesyłać nam prywatnych informacji emailem.

13. Inne serwisy Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za zasady panujące na innych stronach. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności każdej strony, która zbiera informacje o jej użytkownikach. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zbieranych przez Właściciela Serwisu.